Search Engine


Phân tích của các chuyên gia về bản cập nhật Pigeon của Google
Phân tích của các chuyên gia về bản cập nhật Pigeon của Google
Tuần trước, Google đã tạo ra một làn sóng tìm kiếm mới khi tung ra bản cập nhật thuật toán tìm kiếm địa phương. Bản cập nhật “Pigeon” nhằm mục đích cải thiện kết quả tìm kiếm địa phương, cải tiến thông số về khoảng cách và vị trí xếp hạng.Theo Google, thuật toán tìm kiếm địa phương mới đi sâu vào khả năng tìm kiếm của trang web, tận dụng hàng trăm tín hiệu xếp...