Quảng bá web


7 cách tiếp thị nội dung như là một cuộc đua tiếp sức
7 cách tiếp thị nội dung như là một cuộc đua tiếp sức
Đầu tháng này tôi sẽ buộc giầy để lên đường để chạy Ragnar Relay (cuộc đua tiếp sức) với 11 đồng đội từ Madison, Wisconsin đến Chicago, Illinois với hơn 196 dặm chỉ trong vòng hơn 34 giờ.Tôi nghĩ rằng có thể tìm thấy một bài học trong bất kỳ một kịch bản nào đó và Ragnar cũng không phải là một trường hợp ngoại lệ. Dưới đây là 7 mô hình có liên quan đến tiếp thị...