Bảng giá tên miền

Thứ 2, ngày 23/06/2014, lúc 5:12 - Gửi bởi: admin - Lượt xem: 8076


Bảng giá tên miền quốc tế
 

 Tên miền

 Phí cài đặt

 Phí duy trì

 Ghi chú

.com

Miễn phí

240.000/01 năm

 

.net

Miễn phí

240.000/01 năm

 

 .org

Miễn phí

270.000/01 năm

 

.biz

Miễn phí

270.000/01 năm

 

 .info

Miễn phí

270.000/01 năm

 


Bảng giá tên miền Việt Nam
 

 Tên miền

 Phí cài đặt

Phí duy trì

 Ghi chú

 .com.vn

350.000 đồng

350.000 đồng/1 năm

 

.net.vn

350.000 đồng

350.000 đồng/1 năm

 

 .biz.vn

350.000 đồng

350.000 đồng/1 năm

 

.info.vn

200.000 đồng

200.000 đồng/1 năm

 

.org.vn

200.000 đồng

200.000 đồng/1 năm

 

.gov.vn

200.000 đồng

200.000 đồng/1 năm

*

 .name.vn

30.000 đồng

30.000 đồng/1 năm

**

.edu.vn

200.000 đồng

200.000 đồng/1 năm

**

.health.vn

200.000 đồng

200.000 đồng/1 năm

**

.vn

350.000 đồng

480.000 đồng/1 năm

***


Ghi chú: Cá nhân cũng có thể đăng ký tên miền quốc gia
*    Chỉ dành cho các cơ quan quản lý hành chính nhà nước, địa phương.
**   Đã được phép cấp cho cá nhân
***  Đã được phép cấp cho cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức.