Tag: bài viết


Tài trợ các bài viết Guest Blog được coi là mũ đen?
Tài trợ các bài viết Guest Blog được coi là mũ đen?
Thứ 2, ngày 29/09/2014, lúc 06:09 - Gửi bởi: admin - Lượt xem: 1660
Những câu hỏi về màu sắc của những chiếc mũ nằm trên đỉnh đầu của guest posting là một trong những yêu cầu được hỏi nhiều nhất trong lịch sử từ trước...
Có nên Nofollow các liên kết outbound trong bài viết blog?
Có nên Nofollow các liên kết outbound trong bài viết blog?
Thứ 6, ngày 12/09/2014, lúc 06:09 - Gửi bởi: admin - Lượt xem: 1378
Các liên kết là quan trọng đối với SEO nhưng nó cũng có 2 mặt tích cực và tiêu cực. Nếu bạn sử dụng các liên kết đúng thì nó sẽ mang lại lợi ích rất lớn...