Tag: tốt hơn


Nội dung được sao chép có xếp hạng tốt hơn nội dung gốc?
Nội dung được sao chép có xếp hạng tốt hơn nội dung gốc?
Thứ 4, ngày 03/12/2014, lúc 10:12 - Gửi bởi: admin - Lượt xem: 2683
Hiện nay, cuộc chơi giữa nội dung và SEO đã được diễn ra khá mạnh, có khá nhiều cuộc đấu tranh để thích nghi vì có vẻ như Google đã thay đổi tâm tính của...