Tag: tin tưởng


Tại sao Google không tin tưởng các trang web sơ sài?
Tại sao Google không tin tưởng các trang web sơ sài?
Chủ Nhật, ngày 03/08/2014, lúc 11:08 - Gửi bởi: admin - Lượt xem: 2521
Nội dung sơ sài là một vấn đề quan trọng trong các cuộc thảo luận về Google Panda cùng với các chi tiết được nói đến trong vấn đề nội dung trùng lặp. Chúng...