Tag: nofollow


Có nên Nofollow các liên kết outbound trong bài viết blog?
Có nên Nofollow các liên kết outbound trong bài viết blog?
Thứ 6, ngày 12/09/2014, lúc 06:09 - Gửi bởi: admin - Lượt xem: 1447
Các liên kết là quan trọng đối với SEO nhưng nó cũng có 2 mặt tích cực và tiêu cực. Nếu bạn sử dụng các liên kết đúng thì nó sẽ mang lại lợi ích rất lớn...