Tag: nhận


Trang web của bạn có nhận được hình phạt thủ công lần 2?
Trang web của bạn có nhận được hình phạt thủ công lần 2?
Thứ 4, ngày 01/10/2014, lúc 06:10 - Gửi bởi: admin - Lượt xem: 1729
Khi Google tạo ra một sự dịch chuyển nào đó thì nó thường có xu hướng tồn tại dưới 3 hình thức. Có những thay đổi là tự nhiên, kết quả của các thuật toán...