Tag: nghệ thuật


Xây dựng liên kết - nghệ thuật của sự thuyết phục
Xây dựng liên kết - nghệ thuật của sự thuyết phục
Thứ 2, ngày 18/08/2014, lúc 11:08 - Gửi bởi: admin - Lượt xem: 2119
Trước đây tôi đã nói rằng khi xây dựng liên kết cần phải nắm rõ hai bước. Bước 1: tìm trang web mà bạn muốn liên kết. Bước 2: nhận được một liên kết...