Tag: lần 2


Trang web của bạn có nhận được hình phạt thủ công lần 2?
Trang web của bạn có nhận được hình phạt thủ công lần 2?
Thứ 4, ngày 01/10/2014, lúc 06:10 - Gửi bởi: admin - Lượt xem: 1781
Khi Google tạo ra một sự dịch chuyển nào đó thì nó thường có xu hướng tồn tại dưới 3 hình thức. Có những thay đổi là tự nhiên, kết quả của các thuật toán...