Tag: penguin


Google Penguin không phạt những website có link xấu
Google Penguin không phạt những website có link xấu
Thứ 5, ngày 29/09/2016, lúc 10:09 - Gửi bởi: admin - Lượt xem: 2422
Trên SEL thì Barry Schwartz có bàn luận về vấn đề: "Google Penguin không phạt những website có link xấu" cho thuật toán Penguin 4.0 vừa update chạy Real-time và là thuật...